Hiljaisuus, melu ja ääniympäristön laatu

Olen järvenpääläinen tietokirjailija, tutkija ja Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Helsingin yliopistosta. Koulutukseltani olen filosofian tohtori. Tällä hetkellä toimin liikenne- ja ympäristöalan asiantuntijatehtävissä. Vuodesta 2015 olen ollut Teknillisten Tieteiden Akatemian (TTA) varsinainen jäsen.

 

Olen tutkinut melua, melun historiaa, ääniympäristömme laatua ja urbaanin ääniympäristön arviointikriteereitä ja niissä tapahtuneita muutoksia. Viime aikoina olen tutkinut erityisesti kokemuksellista hiljaisuutta, hiljaisuuden käsitettä ja hiljaisuuden merkitystä ja tarvetta eri elämänvaiheissa. Olen tutkinut myös teknologian ja pelastustoimen historiaa ja ääntä ja melua sotahistoriallisesta näkökulmasta.

 

Vuonna 2007 ilmestynyt väitöstutkimukseni ”Melun sieto kaupunkielämän välttämättömyytenä. Melu ympäristöongelmana ja sen synnyttämien reaktioiden kulttuurinen käsittely” (SKS, Helsinki 2007) käsitteli muun muassa ympäristömeluongelman historiaa, urbaanin ääniympäristön arviointikriteereitä ja melua koskevia asenteita ja kulttuurisia arvostuksia.

 

Vuonna 2008 julkaisin väitöstutkimukseeni perustuvan, melua yleistajuisesti käsittelevän teoksen Oikeus hiljaisuuteen (WSOY 2008). Sittemmin olen julkaissut useita tieteellisiä vertaisarvioituja artikkeleita, yleistajuisia artikkeleita, tietokirjoja ja kolumneja. Tuorein yleistajuinen teokseni on Hyvä hiljaisuus (Atena 2017). Tutkimusotteeni on monitieteinen ja kuuluu niin kutsutun yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen alaan. Olen pyrkinyt kirjoittamaan ääniympäristömme eri puolista ja vaikutuksista esimerkiksi terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen yleistajuistesti.

Sain Hiljainen haavanlehti -palkinnon Suomen luonnonsujeluliiton Uudenmaan ympäristönsuojelupiiriltä vuonna 2008. Palkinto myönnettiin hyvästä toiminnasta hiljaisen ääniympäristön säilyttämiseksi. Kirjoitustyöni rinnalla luennoin säännöllisesti melun ja hiljaisuuden vaikutuksista, meluntorjuntakeinoista, ääniympäristömme laadun arviointikriteereistä ja kokemuksellisen hiljaisuuden merkityksestä esimerkiksi luovuudelle. Olen antanut lukuisia asiantuntijahaastatteluja televisioon, radioon, painettuihin lehtiin sekä nettijulkaisuihin. Olen osallistunut moniin ääniaiheisiin hankkeisiin asiantuntijana, ohjausryhmien jäsenenä ja vertaisarvioijana. Toimin Helsinki-Vantaan lentoaseman melunhallinnan yhteistyöryhmän puheenjohtajana sekä ilmailun melunhallinnan kansainvälisissä tehtävissä. Toimin drone-laitteiden melua käsittelevän sidosryhmän puheenjohtajana.

Tuoreimmista hankkeista mainittakoon Uuden lastensairaalan äänimaailma -hanke, jossa olen mukana. Hanke (Soundscape Design for Helsinki New Children's Hospital) palkittiin International Sound Awards (ISA) GRAND PRIX 2019 -palkinnolla kategoriassa 3.1. Soundscapes and Ambient Sound. Palkitut: Antti Ikonen, Outi Ampuja ja Jon-Patrik Kuhlefelt.