Esimerkkejä julkaisuista

Väitöstutkimus

 

Melun sieto kaupunkielämän välttämättömyytenä. Melu ympäristöongelmana ja sen synnyttämien reaktioiden kulttuurinen käsittely Helsingissä. SKS, Helsinki 2007.

Lataa digijulkaisu tästä.

 

Tieteellisiä, vertaisarvioituja artikkeleita

 

Tulkintoja hiljaisuuden merkityksestä

Teoksessa Helmi Järviluoma ja Ulla Piela (toim.): Äänimaisemissa. Kalevalaseuran vuosikirja 95, SKS, Helsinki 2016.

 

Perspectives on the Acoustic Ecology of War

Teoksessa Simo Laakkonen – Richard Tucker & Timo Vuorisalo (toim.): The Lond Shadows. A Global Environmental History of the Second World War. Oregon State Press, 2017.

 

Meluongelman muotoutuminen ja urbaanin äänimaiseman arviointikriteerit Helsingissä 1950-luvulta nykyaikaan.

Yhdyskuntasuunnittelu 1/2011. Äänimaisema-erikoisnumero.

 

Miten melusta tuli ongelma? Meluongelman politisoituminen Helsingissä 1960- ja 1970-luvuilla

Ennen ja nyt 1/2009. Historian tietosanomat, verkkolehti.

 

Kohti keinotekoista äänimaisemaa? Moderni äänimaisema inhimillisen suunnittelun ja muuntelun piirissä.

Teoksessa Outi Ampuja – Kaarina Kilpiö (toim.), Kuultava menneisyys. Suomalaista äänimaiseman historiaa. Historia Mirabilis III, Turun historiallinen yhdistys, Turku 2005.

 

Vertaisarvioidut, toimitetut erillisjulkaisut:

 

Kuultava menneisyys. Suomalaista äänimaiseman historiaa.

Outi Ampuja – Kaarina Kilpiö (toim.), Historia Mirabilis III, Turun historiallinen yhdistys, Turku 2005.

Lataa digijulkaisu tästä.

 

Muut julkaisut

 

Kirjat

 

  Kun jotain sattuu. Palo- ja pelastustoimi Helsingissä 150 vuotta.

Outi Ampuja (toim., pääasiallinen kirjoittaja), Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Helsinki 2011.

 

Artikkelit

 

Kuuluko melu kaupunkiin?

Teoksessa Linda Hannula & Johanna Lehto-Vahtera (toim.), Moniääninen. Aboa Vetus & Ars Nova, Matti Koivurinnan Säätiö. Turku 2010.

 

Tolerance of Noise as a Necessity of Urban Life. Noise pollution as an environmental problem and its cultural perceptions in the city of Helsinki. Soundscape, vol 8, number l /winter 2008, s 41.

 

Ääni ja melu modernissa sodankäynnissä.

Teoksessa Simo Laakkonen – Timo Vuorisalo (toim.), Sodan ekologia. Sodankäynnin ympäristöhistoriaa. SKS, Helsinki 2007.

 

Populaarit julkaisut

 

Kirjat

 

 Hyvä hiljaisuus. Atena, Jyväskylä, 2017.

Lue kirjan esittely kustantajan sivuilta

 

Huutoja hiljaisuuteen. Ihminen ääniympäristössä.
 Gaudeamus, Helsinki 2014.Outi Ampuja & Miikka Peltomaa (toim.).

 

Oikeus hiljaisuuteen.

Barrikadi-sarja. WSOY, Helsinki 2008.

 

Tuoreimmat yleistajuiset artikkelit & kolumnit

 

"Minulla on kaikki hyvin ja täällä on turvallista"

Uuteen lastensairaalaan räätälöidyn äänimaailman vaikutus sairaalakokemukseen.
Akustiikkapäivien 2023 artikkelijulkaisu.

Lataa digijulkaisu tästä.

 

Aina vain lisää autoja?

Teoksessa Ilari Hetemäki, Tuomas Heikkilä ja Jouko Rikkinen (toim.): Alusta alkuun.
Gaudeamus 2023.

 

Jakten på tystnaden.

 (Käännös: Tina Kärkinen.) Vi hörs 4/2022.
Lataa digijulkaisu tästä.

 

 

Hiljaisuus joustaa eikä vaadi mitään

Analyysi-lehti 4/2018.

 

Suomalaisen ääniympäristön muuttuminen 100 vuoden aikana

Ympäristö ja Terveys 2/2017.

 

Hiljaisuus lohduttaa ja ahdistaa. Kanava 4/2015.

 

Elinympäristöön tulee luoda hiljaisia paikkoja.

Vieraskynä, 24.12.2014 Helsingin Sanomat.

 

Hys, saanko hiljaisuutta!

Kolumni, ET-Terveys 2/2015 (25.2.2015).

 

 Melun tie ympäristöongelmaksi.

Tietolaatikko teoksessa Jari Lyytimäki & Janne Rinne: Valon varjopuolet. Valosaaste ympäristöongelmana. Gaudeamus, Helsinki 2013, s. 20-21.

 

Hiljaisuus on harvinaista.

Artikkeli teoksessa Jari Niemelä, Eeva Furman, Antti Halkka, Eeva-Liisa Hallanaro & Sanna Sorvari (toim.), Ihminen ja ympäristö. Gaudeamus, Helsinki 2011.

 

Helsingin pelastuslaitoksen värikäs historia. Pelastustieto 8/2011.

 

Onko Suomeen syntymässä meluslummeja?

Helsingin Sanomat, vieraskynä 15.8.2010.

 

Hiljaisuuden monta merkitystä.

Vieraskynä. Akustiikka/ Estetiikka – Ecophonin asiakaslehti 1/2009.